O nás

  • Název: ŠŠPM Lipky HK, spolek
  • Sídlo: Kyjevská 444/7, Hradec Králové 503 41
  • IČ: 034 17 417
  • Předseda výboru: Mgr. Svatava Ptáčková
  • Místopředseda výboru: Filip Šolc
  • Telefon: 731 782 233
  • Běžný účet: 403417417/2010
  • Kód ŠSČR: 18013
  • Adresa hrací místnosti: ZŠ a MŠ Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140, Hradec Králové

Tréninky :
šachové kroužky na ZŠ Josefa Gočára:
pondělí a středa od 14.00 do 15.00 hodin – začátečníci
pondělí a středa od 15.15. do 16.15 hodin – mírně pokročilí
středa od 16.30 do 18.00 hodin – klubové tréninky pro všechny hráče (2 výkonnostní)
v MŠ Josefa Gočára – středa od 14.30 do 15.30 hodin